پروژه اضطراب

استرس و اضطراب,انواع اضطراب,پروژه اضطراب

ﻫﺎي ﺷﻴﻮع اﺿﻄﺮاب آﺷﻜﺎر در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻘﺎ

اﺿﻄﺮاب ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد. و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ... ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻪ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب را در راﺑﻄﻪ ... اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ . ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﺣﻤﺪي، ﺳﻌﻴﺪ، ...

پروژه اضطراب

همه انسانها اضطراب را در زندگی خود تجربه می کنند و طبیعی است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهای تهدیدکننده و تنش زا مضطرب می شوند. برای بعضی از ...

بررسی سطح اضطراب واسترس ومیزان افسردگی وهمبستگی آن با ...

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب. ،. اﺳﺘﺮس. ،. ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ و. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن. ﺑﺎ. ﺷﺎﺧﺺ. ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ. (. BMI. ) در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل. 1390. -. 1389.

اضطراب پژوهش و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان تحصیلات ...

همچنین پیشنهاد می گردد تا در راستای کاهش اضطراب پژوهشی دانشجویان، برخی از پروژه های تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی به طور مستقل به دانشجویان واگذار گردد تا ...

اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در ...

مقدمه: ابزارهای اندازه‌گیری اضطراب برای بیماری‌های مهم تهدیدکننده سلامتی مانند سارس و مرس توسعه یافته است. در زمینه سنجش اضطراب کرونا ابزار اندازه‌گیری مشخصی ...

کشف سلول‌های مغزی که ترس و اضطراب را کنترل می‌کنند - ایسنا

"گرت استابر"(Garret Stuber)، از پژوهشگران این پروژه گفت: این پژوهش نه تنها تعداد زیادی از نورون‌ها را شناسایی می‌کند که در انگیختگی و اضطراب ...

بررسی رابطه میان شیوه‌های فرزندپروری والدین و میزان اضطراب ...

ها نشان داد كه ميزان اضطراب دانش. آموزان براساس سبكهاي تربيتي والدين. امعن. دار است. ميان. شيوه. هاي فرزندپروري والدين و پايگاه اقتص. ادي ـ اجتماعي خانواده نيز.

آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر ... - مجله طب نظامی

اضطراب، ترس، افسردگی و همچنین افکار منفی قرار دارند. 61) .(. یکی از مهم. ترین اختلالات روانشناختی که می. تواند به سلامت. روان. بیماران مبتلا به ...

اضطراب - پرتال جامع علوم انسانی

عنوان مقاله: اضطراب ( نویسنده : پوررجب، فاطمه واژة اضطراب در روان‌شناسی بالینی مقام خاصی دارد و مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا بدون تردید...

ترجمه اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار ...

واتساپ یک دو سه پروژه ... شما اینجا هستید: صفحه اصلی » محصولات » ترجمه اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار ... هم نمرات اضطراب حالت و هم صفت در ورزشکاران با رفتارهای تغذیه ای نابهنجار بیشتر از ورزشکاران بدون این اختلالات ...

اضطراب اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و ...

۲-۱۴ جمع بندی پیشینه ی داخلی و خارجی درباره اضطراب اجتماعی: ۲۹. منابع: ۲۹. بخشی از پروژه. اضطراب اجتماعی. تعامل با دیگران، لازمه بقاء انسان است، چرا که بدون ...

اضطراب امتحان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و ...

بخشی از پروژه. مبانی نظری اضطراب امتحان. اضطراب امتحان یکی از اضطراب‌های موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو در مراکز ...

پروژه پاورپوینت اضطراب – 2icp

پروژه پاورپوینت اضطراب. اختلالات اضطرابی,اسلاید اضطراب,اضطراب در افسردگی,بیشگیری ازحملات اضطرابی,پاورپوینت اضطراب,تحقیق اضطراب,تنیدگی ...

پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال علائم اضطراب – فکر شاد

علائم اضطراب : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال علائم اضطراب. در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع علائم اضطراب گردآوری شده اند. شما می توانید از ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اضطراب

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اضطراب و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد اضطراب در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی موارد زیر درسایت ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اضطراب

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اضطراب و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد اضطراب در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام ...

پروژه پاورپوینت اضطراب – eleconf

پروژه پاورپوینت اضطراب. اختلالات اضطرابی,اسلاید اضطراب,اضطراب در افسردگی,بیشگیری ازحملات اضطرابی,پاورپوینت اضطراب,تحقیق اضطراب,تنیدگی ...

اضطراب اجتماعی : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع ...

شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره اضطراب اجتماعی در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان ...

دﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﮐﺎرﺑﺮدي در اﺧﺘﻼل ﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن روﯾﮑﺮ - نشریه تعلیم ...

ﺗﻌــﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌــﺪدي از اﺿــﻄﺮاب وﺟــﻮد دارد، ﯾﮑــﯽ از. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. « ﺗـﺮس ﺑـﯿﺶ ... وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﺿﻄﺮاب، ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒـﺎرت ... اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن: اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ. اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ...

پروژه اضطراب

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
پروژه اضطراب

عنوان: اضطراب
قالب: Word
تعداد صفحات: 82
چکیده:
همة انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند. برای‌ بعضی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ روی‌ دهد و بر طرف‌ شود، اما برای‌ بعضی‌ دیگر این‌ حالت‌ به‌ صورت‌ طولانی‌ در می‌آید. اگر بخواهیم فشارهای ناشی از اضطراب را همه جا با خود ببریم، باعث خواهد شد که هیچوقت به آرامش مورد نیاز بدن برای از بین بردن فشار روحی نرسیم. نتایج پژوهشی نشان داده است که ناامنی، وابستگی شدید و ناسالم نوجوان به والدین، ناتوانی یا نداشتن مهارتهای لازم در برقرار کردن روابط عاطفی، اجتماعی و اخلاقی سالم، تفاوت در فرهنگ خانواده ها و بخصوص عدم پذیرش ارزشها و آداب و رسوم گوناگون، موجب اضطراب در بسیاری از نوجوانان می شود. اگر نوجوان بخواهد دچار اضطراب شدید نشود و یا اضطراب او ادامه پیدا نکند اقداماتی لازم است که وی با کسب حمایت اجتماعى در سطح بالاتر ، با افزایش احساس امنیت و اعتماد به خود می تواند در مقابل استرس و فشار روانى کمتر آسیب ‌ببیند. پس باید یاد گرفت که در شرایط استرس‌زا فکر خود را از ترس و نگرانى دور کرد و در جهت مفید قرار داد.
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف عملياتي متغيرها
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف اضطراب
علل پيدايش اضطراب
تجربه اضطراب
تاريخچه اضطراب
مفهوم اضطراب از ديدگاه نظريه واقعيت درماني [گلاسر]
مفهوم اضطراب از ديدگاه نظريه رفتار درماني
انواع اضطراب
اضطراب بهنجار و نابهنجار
علايم و نشانه هاي اختلالات اضطراري
پنج قاعده براي مقابله با اضطراب
عوامل موثر در زمينه هاي اضطراب
كنترل صفات اضطراب زا
نحوه مدارا با اضطراب
فهرست مهارتهاي مقابله با اضطراب
اضطراب در چه كساني بيشتر است
روشهاي درماني براي اضطراب
اضطراب امتحان
علايم و نشانه هاي اضطراب امتحان
شيوع اضطراب امتحان
راه هاي شناسايي اضطراب امتحان
راه هاي كاهش اضطراب امتحان
پيشينه تحقيق
جمع بندي
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روشهاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت هاي تحقيق
منابع
پرسشنامه
دسته بندی:علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1351 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 82

حجم فایل:114 کیلوبایت

قیمت: 8,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  • محتوای فایل دانلودی:


نام محصول :پروژه اضطراب
شناسه کالا :PR16086
قیمت :82000 تومان

محصولات مرتبط

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

, اضطراب آشکار,پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

پرسشنامه اضطراب آشکار و

پنهان اشپیل برگر stai دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر stai قیمت فایل فقط 9,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر stai در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توصیف پرسشنامه stai پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان stai شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد مقیاس اضطراب آشکار فرم y -1 از stai شامل بیست جمله است که احساسات فرد را در این لحظه و در زمان پاسخگویی ارزشیابی می کند مقیاس.

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

,تاثیر اضطراب در,بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

بررسی تاثیر اضطراب در

یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی دسته: روانشناسی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی قیمت فایل فقط 15,400 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی بسیار شنیده ایم که کودکان به دلیل اضطراب به مدرسه نرفته اند یا اضطراب از امتحان باعث افت درسی آنها شده است یا یک اضطراب اجتماعی به کناره گیری آنان انجامیده است ، کم نیستند دانش آموزانی که حتی یک کلمه سرکلاس حرف نمی زنند و یا در یک بازی دسته جمعی شرکت نمی کنند ، اگر.

پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر

حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه حالت رگه اضطراب

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر روایی :دارد پایایی :دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد اضطراب به منزله احساس رنجآوری است که یا به یک موقعیت ضربهآمیز کنونی و یا با انتظار خطری که منشأ آن مشخص نیست وابسته است حالت اضطراب توسط اسپیلبرگر به عنوان یک حالت هیجانی گذرا تعریف شده است و رگه اضطراب اشاره دارد بر تفاوتهای فردی نسبتا باثبات در آمادگی به اضطراب، بدین معنا که بین مردم، تمایل به پاسخ به موقعیتهای تهدید کننده متفاوت است اسپیلبرگر، 1983نخستین فرم پرسشنامه حالت0 رگه اضطراب .

پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای

, مربوط به,پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای

پرسشنامه مربوط به اضطراب

رایانه ای دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای قیمت فایل فقط 8,250 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای این مقیاس در سال 1987 توسط هنسن ، گلاس و نایت تهیه شد مقیاس مذکور 19 گویه دارد، گویه های مقیاس بسته پاسخ و در مقیاس 5 درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم درجه بندی شده اند که از نمره 1 الی 5 به هر گزینه تعلق می گیرد از همبن رو دامنه نمرات بین 19 تا 95 می باشد.

پاورپوینت اضطراب در کودکان

اضطراب در کودکان,تحقیق اضطراب در,پاورپوینت اضطراب در کودکان

پاورپوینت اضطراب در کودکان

دسته بندی : علوم انسانی کودک دانلود پاورپوینت با موضوع اضطراب در کودکان، در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: رفتار از کودکی تا نوجوانی از علایم اضطراب عوامل پدیدآورنده اضطراب راهکارهای مناسب برای رفع اضطراب و تقویت اعتماد به نفس منابع بخشی از متن پاورپوینت: برای کودکی که نمی تواند به آرامی بنشیند و توجه کند، بزای مدرسه آماده شود و در کلاس یا خانه تمرکزش را حفظ کند مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد اما این علایم همیشه به اختلال بیش فعالی - نقص توجه ربط داده نمی شوند، مشکل شاید اضطراب باشد اضطراب ممکن است حالتی ارثی باشد، و این حالت چندان غیرمعمول نیست در.

مرجعnafisfile
برچسب ها
4.3/5 (239 امتیاز)
قیمت :82000تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده

آمار